Nếu như mình cài webserver rồi nó chạy bình thường nhưng sao khi cài vào wampserver trong windown nó lại không hoạt động được vậy?

Xin cảm ơn. những anh (Chị) trợ giúp.