Các mẫu hiệu ứng loading (Loading Animations) rất quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng cho Website, phầm mềm, ứng dụng, … Nó làm tăng tính chuyên nghiệp cho website và làm cho giao diện người dùng trở nên thân thiện hơn.

Dưới đây là 10 mẫu Loading Animation đẹp được tạo theo phong cách thiết kế phẳng (Flat Design) tương thích với tất cả các trình duyệt phổ biến. Các hiệu ứng này chỉ sử dụng HTML và CSS3, không dùng JavaScript.

Mã code tệp index.html:

Mã code tệp style.css:

Lưu ý: Các bạn tự thêm phần Header trong file html để khai báo đường dẫn cho file CSS.