[Cá nhân hoá] - là video mà nội dung trong đó là kinh nghiệm của người quay video trên kênh RHP Team, nó là lời khuyên, lời chia sẻ, có thể đúng hoặc sai tùy theo từng hoàn cảnh và tùy theo từng mục đích. ------- Donate a coffee (MOMO): https://imgur.com/a/PBHeemQ 🎉. Cộng đồng "Ai cũng có thể lập trình": https://www.facebook.com/groups/aicungcothelaptrinh/ 🎉. RHP Team Fanpage: https://www.facebook.com/rhpteam6868 Mọi người nhớ để lại thông tin hoặc link mạng xã hội để mình tiện cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất rất rất nhiều. ------------------------------------------------- 🎉 Link rhpteam.min.css file: https://bit.ly/RhpTeamCSSFile 🎉 Link Repo: Đang cập nhật... ------------------------------------------------- Hey, chào các bợn. Đây tiếp tục là chuỗi video chia sẻ kiến thức của mình về vue.js nhưng là nuxt.js. Nuxt.js đã khẳng định được vị trí của mình và được sử dụng ở rất nhiều dự án chạy thực tế. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ những kiến thức mình hiểu, tích lũy, chôm xỉa được cho mọi người. Vẫn thói quen cũ, mình sẽ đi rất chậm trong khóa chia sẻ này để mọi người có thể hiểu tường tận hơn về bản chất của vấn đề. (Updated - 31/05/2020) Khóa này được tham khảo từ các nguồn sau đây: + Nuxt.js Guidelines + Vueschool.io + Vuemastery + Udemy + Thông tin được đóng góp của mọi người từ Facebook, RHP Team Discord, Husmon Corp CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI! ------------------------------------------------- ➡️ U want to join our Discord -http://bit.ly/RhpDiscord ➡️ Visit our website (Updating) - http://bit.ly/RhpWebsite ➡️ Join our entrance test - http://bit.ly/RhpEntranceTest ------------------------------------------------- ⚡ UNLIMITED IT Courses ⚡ Truy cập và tìm các khóa học lập trình mà bạn quan tâm với nhiều cấp độ khác nhau tại Udemy! http://bit.ly/UdemyIT ------------------------------------------------- ➡️ My Best Tutorial Playlist: ◾ [NEW - NodeJS Auth API Tutorials] - https://bit.ly/NodejsÂuthAPITutorials ◾ [NEW - NodeJS API Tutorials] - https://bit.ly/NodejsAPITutorials ◾ [OLD - VueJS Tutorials] - http://bit.ly/VuejsTutorialsPlaylist ◾ [OLD - Javascript Basic Tutorials] - http://bit.ly/JavascriptTutorialsPlaylist ◾ [OLD - NodeJS Basic Tutorials] - http://bit.ly/NodejsTutorialsPlaylist ◾ [OLD - MongoDB Basic Tutorials] -http://bit.ly/MongoTutorialsPlaylist ◾ [OLD - SCSS Basic Tutorials] - http://bit.ly/ScssTutorialsPlaylist ◾ [OLD - PHP Basic Tutorials] - http://bit.ly/PhpTutorialsPlaylist ◾ [OLD - CSS Grid Tutorials] - http://bit.ly/CssGridPlaylist ------------------------------------------------- ⚡ Watch My Other Useful Tutorials ⚡ ◾ Đang cập nhật ------------------------------------------------- ⚡ Business Enquires - trantoan.fox.97@gmail.com ⚡ Admin's Facebook - http://bit.ly/TranToanFacebook ------------------------------------------------- Thank You #rhpteam #nuxtjs #hocnuxtjs
From: RHP Team