Jay Freeman (saurik) – tác giả của bản Cydia, dự kiện sẽ cập nhật công cụ Cydia Eraser nhằm tương thích với iOS 11 đã jailbreak.

Có vẻ saurik thực sự quay lại với jailbreak, ít nhất là hỗ trợ với cộng đồng iOS 11 jailbreak bằng công cụ unc0ver. Sau khi hỗ trợ pwn20wnd rất nhiều để công cụ này ngày một ổn định hơn khi jailbreak iOS 11.0 đến iOS 11.4 beta 3, saurik dự tính sẽ có bản cập nhật dành cho công cụ nổi tiếng Cydia Eraser.

Bản cập nhật gần nhất của Cydia Eraser là dành cho iOS 10.3.3. Trên iOS 11 bạn có một công cụ tương tự là Rollectra, tuy nhiên nó không thường xuyên được cập nhật và thỉnh thoảng cũng không hoạt động thực sự tốt. saurik cho biết chưa bắt đầu thực hiện nhưng việc phát triển đã được đưa vào “task list” của anh. Người dùng sẽ có được phiên bản unjailbreak iOS hoàn chỉnh dành cho iOS 11.

Đối với những bạn có thể không biết, Cydia Eraser là một công cụ rất tiện dụng được sử dụng để restore lại thiết bị như nguyên bản sau khi đã jailbreak, quan trọng là vẫn giữ nguyên phiên bản iOS. Nếu bạn “reset dòng 2”, thực tế trong máy còn rất nhiều “rác” chứ không được dọn dẹp sạch sẽ như Cydia Eraser, ví dụ như các biểu tượng ứng dụng được cài trong Cydia vẫn tồn tại sau khi bạn reset.

The post Cydia Eraser đang được saurik phát triển appeared first on TRAINGHIEMSO.VN.