Om beter vorm te geven aan de Energie transitie wil onze klant:

 • haar Warmtenetwerk verslimmen om duurzamer en efficiënter stadswarmte te produceren. Daarbij is het doel klanten inzicht te geven en het comfort van klanten te vergroten. Om dit te realiseren zijn meerdere initiatieven gestart, waaronder het slimmer en duurzamer Stadwarmte opwekken en distribueren door piekvraag en warmteverlies bij transport te reduceren. Ook is er de wettelijke verplichting dat vanaf oktober 2020 alleen nog maar op afstand uitleesbare meters (“slimme meters”) geplaatst mogen worden. De processen van deze verschillende initiatieven moeten met zoveel mogelijk synergie ontworpen en ingebed worden in de business.
 • Voor haar klantprocessen een nieuwe doelarchitectuur neerzetten. De klantprocessen worden herontworpen om de klanten beter te laten omschakelen naar nieuwe producten en diensten. Bij deze nieuwe producten en diensten past een verbeterde digitale dienstverlening. Hiervoor loopt een traject om op deze doelarchitectuur ook de digitale Customer Journeys te herzien. De transitie naar de doelarchitectuur en nieuwe Customer Journeys is complex, omdat deze gefaseerd verloopt (via meerdere plateau’s), terwijl de winkel open blijft.


Jij bepaalt met (interne) medewerkers de business impact van (een van) deze, of soortgelijke, initiatieven. Je analyseert en adviseert welke (nieuwe) processen ingericht of aangepast moeten worden. Je houdt hiermee rekening dat processen optimaal en effectief worden ingericht, voldoen aan de behoeften van de klant en bestendig zijn voor groei en ontwikkeling. Je hebt samen met de IT organisatie gesprekken om de (migratie)strategie zo op te zetten, dat zowel de ontwikkeling van het nieuwe landschap als de klantprocessen minimaal hinder ondervinden. Je bereidt besluitvorming over strategie en beleidsbeslissingen door business stakeholders en directie voor. Je vertaalt analyse en strategie naar een activiteitenplan en bepaalt de impact van het activiteitenplan naar de business (zowel qua resourcing als qua kosten). Je stelt eisen op voor business- en IT-aanpassingen en draagt zorg voor uitvoering van de aanpassingen. Je geeft input voor business cases i.s.m. stakeholders in de organisatie. Je communiceert en implementeert nieuwe processen of verbeterde processen en begeleidt vertegenwoordigers van de business bij de transitie.


Werkzaamheden

 • Analyseren business impact
 • Voorbereiden van besluitvorming
 • Ontwerpen adviseren beleid, nieuwe processen en/of verbeteren bestaande processen
 • Eisen opstellen voor IT-aanpassingen zorgdragen voor implementatie change
 • Input geven t.b.v. business cases, waaronder in kaart brengen van kosten en (financiële) benefits
 • Is verantwoordelijk voor stakeholdermanagement met business (commercieel en service) en business technology directeuren en managers.
 • Opstellen, implementeren en communiceren van activiteitenplan
 • Communicatie en implementatie van nieuwe en verbeterde processen in de business


Verwachte resultaten

 • Geaccordeerde migratiestrategie (business en IT) naar de eerste twee plateau’s van de doelarchitectuur.
 • Duidelijke procesomschrijvingen voor nieuwe en verbeterde klantprocessen en de werking van IT systemen
 • Gedragen plan van aanpak voor de voorbereidingen op migratiestrategie en executie van transitiepad.