✪ GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH NHÚNG
---------------------------------------------
- RASPBERRY
- ARM
- ARDUINO
- AVR
- NODE MCU
- ANDROID
---------------------------------------------
✪ DẠY LẬP TRÌNH NHÚNG - ONLINE & OFFLINE
- LẬP TRÌNH C, C++
- LẬP TRÌNH RASPBERRY
- LẬP TRÌNH ARM
- LẬP TRÌNH PIC
- LẬP TRÌNH ARDUINO
- LẬP TRÌNH IOT
- LẬP TRÌNH AVR
- KỸ THUẬT SỐ
- LẬP TRÌNH MATLAB
---------------------------------------------
✪ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ - HARDWARE & SOFTWARE
---------------------------------------------
✪ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - NÔNG NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP - ĐỜI SỐNG
---------------------------------------------
✪ NHẬN HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRÊN TẤT CẢ CÁC NỀN TẢNG TRÊN
---------------------------------------------

✪ CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC ĐANG TRIỂN KHAI
⋆ LẬP TRÌNH C,C++
_Cú pháp, toán tử
_ Cấu trúc IF, While, Switch - Case, For
_ Mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều
_ Con trỏ
_ Struct
_ Hàm
_Các bài toán(Cơ bản + Nâng cao)
---------------------------------------------
⋆ LẬP TRÌNH PIC
+ NỘI DUNG KIỀN THỨC:
_ Lập trình căn bản(I/0, Timer, Interrupt, Đa luồng)
_Lập trình Nút nhấn, Bàn Phím, LCD, RFID, GPS, GMS
_ Cảm biến: Gas, Nồng độ cồn, Bụi, Nhịp tim, Ánh sáng, Siêu âm,....
_ Giao tiếp UART, I2C, SPI, Lora, RF
_ Điều khiền qua Bluetooth, Wifi sừ dụng nền tảng PIC + Android(MIT + Android Studio)
_ Điều khiển sử dụng C#, VB
---------------------------------------------
⋆ LẬP TRÌNH ARDUINO
_ Arduino Căn bản(Nút nhấn, Cảm biến đơn giản)
_ Arduino + Bluetooth, Wifi, Lora, RF
_ Arduino + GPS,GMS
_ Arduino + Web + SQL
_ Arduino + Cloud
_Arduinio + Google Asisstant, Alexa, Google Home
---------------------------------------------
⋆ LẬP TRÌNH RASPBERRY
_ Lập trình Raspberry căn bản
_ Raspberry + Sensor
_ Raspberry + RF
_ Raspberry + Webserver
_ Raspberry + Cloud
_ Raspberry + Google Assistant
_ Raspberry + GUI
_ Raspberry + Camera
_ Raspberry + Open CV
_ Raspberry + Arduino
_ Raspberry SmartHome
---------------------------------------------
⋆LẬP TRÌNH XỬ LÝ ẢNH
_ Nhận diện khuôn mặt (C#, Raspberry, Matlab)
_ Nhận diện biển số (C#, Raspberry, Matlab)
_Nhận diện chữ viết (C#, Raspberry, Matlab)
_ Đếm xem Car, Motor
_ Đềm người
https://www.facebook.com/elex.master
SDT: 0865 5 7 87 78
Email: namhaispkt@gmail.com
Website: http://electroniclab.top