iPhone 12 Pro của mình mới cập nhật lên iOS 14.3 beta 2, từ bản beta 1 thì Apple đã mở định dạng ProRAW khi chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh trên ứng dụng Photos của Apple và các ứng dụng bên thứ ba trong tương lai gần.

Video
ProRAW là gì?


Cứ dễ hiểu thế này, nó là một định dạng ảnh không nén và nó bao gồm các thuật toán xử lý về khử noise, ánh sáng, Deep Fusion, HDR,... tất cả đều chung vào trong một bức ảnh giúp bạn chỉnh sửa ảnh có thêm nhiều chi tiết hơn, đã hơn.

Như bên dưới đây là hai tấm ảnh mình edit nhanh trên ứng dụng Photos, một tấm được chụp ProRAW và một tấm không có ProRAW, bạn có thể tắt / mở nó trong lúc chụp.