mkyong.com mkyong.com

SWT - How to capture keyboard event

In SWT, keyboard event is represent by KeyEvent class. We can use KeyListener to receive and process a KeyEvent. The KeyEvent class has three member fields to provide information about the key that generated by event. 1) character – Display a char value of the pressed key. 2) stateMask – Check whether any other keys currently pressed. (common use to capture CTRL, ALT and SHIFT keys). 3) keyCode – Display a digit value...

helpex.vn helpex.vn

Thiết kế lặp - Đi vòng trong vòng tròn

Tôi đã thiết kế lại blog của mình được một thời gian và một điều đặc biệt gây ấn tượng với tôi là khá đáng chú ý. Kể từ lần đầu tiên tôi ra mắt blog này một năm trước, rất nhiều thứ đã thay đổi. Trong năm đó, nhiều bổ sung và chỉnh sửa đã được thực hiện cho blog gốc. Nhiều người trong số họ quá nhỏ để nhận thấy, một...

databasejournal.com databasejournal.com

Oracle Concepts: Splitting Hairs

How many times have you heard the phrase, “Same thing, but different?” In Oracle, there are many concepts where this applies. Physical files, for example, can be the same, but how they are used is different. RMAN operations can delete, but the type of backup item deleted can be different. Replaying database operations can be the same, but different as to how that is performed. The point of this article is to not really split...