helpex.vn helpex.vn

Số liệu thống kê trang web cho tất cả để xem - Muốn có đầu vào

Trong khi làm việc trên một blog nên có thời gian cho những điều phù phiếm. Những bổ sung nhỏ không nhất thiết phải quan trọng nhưng rất thú vị để thực hiện. Cách đây không lâu, tôi đã nhớ một vài điều về việc trích xuất số liệu thống kê từ Google Analytics và tôi thấy rằng sẽ rất tuyệt khi làm điều đó và thêm chúng vào các trang bài...

databasejournal.com databasejournal.com

Intro to MySQL Proxy

Introduction A proxy is a person who performs legal duties in another person’s stead.  In technology, a web-proxy can provide anonymity, making your web surfing appear to originate from your proxy's location.  Proxies are also used to cache data between a client browser, and the actual web server hosting data.   Given all of that, it's no surprise that the concept of a proxy has made its way into the database...