viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn config Seasar chronos để chạy crontask cho seasar2

Hướng dẫn config Seasar chronos để chạy crontask cho seasar2 S2chronos Configuration Guide: run crontask ( schedule ) for Seasar2 1. Khái niệm CronTask CronTask thông thường là các task chạy ngầm riêng biệt với luồng chính của 1 chương trình nhằm mục đích thực hiện 1 công việc nào đó dựa trên 1 thời gian cụ thể và có thể lặp lại. Bài viết này mình sẽ...