nodesource.com nodesource.com

Last Week in Node.js Working Groups

Week of June 27th, 2016 Weekly Highlights 🎉 Nodejs.org is now capable of handling translations that do not cover all pages, similar to the io.js website. [wrap-up issue] Untranslated pages will now fallback to English rather than serving a 404. ✨ Discussion and work has started around a new, Electron-based Node installer / Version manager. [repository] 📬 Further discussion is happening on the Enhancement Proposal for...

thachpham.com thachpham.com

Các kỹ thuật Caching trong WordPress và khi nào nên dùng

Khi tìm hiểu về các bài viết tăng tốc WordPress, có thể bạn sẽ thấy mình nhắc qua khá nhiều hình thức lưu bộ nhớ đệm cho website (hay còn gọi là Cache/Caching), đây là một trong các phương pháp để tăng tốc website WordPress rất tốt. Nên nhiều bạn có phản hồi là nên dùng cái nào, dùng hết được không,..vâng vâng,…Do vậy bây giờ mình sẽ...