viblo.asia viblo.asia

Validate with redux-form (part 2)

Trong bài viết trước Part 1 tôi đã nói về cách làm thế nào để validate một form đơn giản với redux-form. Trong bài viết tiếp theo này tôi sẽ giới thiệu một số kĩ thuật phức tạp hơn như validate nested form, khởi tạo dữ liệu cho form 1. Validate nested form với redux-form Với những form phức tạp việc sử dụng nested form với các mối quan hệ là không...

viblo.asia viblo.asia

Chọn kiểu for-loop nào và khi nào trong Java?

Trong Java có ba phương pháp (hình thức) duyệt với vòng lặp (loop) đó là for-loops (loop thông thường), for-each loops, và Java 8 lambda for-each loops. Java 8 giới thiệu một dạng khác của vòng lặp for. Có phải mỗi khi có phương pháp mới ra đời thì nó tốt hơn phương pháp cũ? Trường hợp này thì câu trả lời là không phải vậy. Mỗi phương pháp lặp có cái...

spblog.net spblog.net

Building SharePoint client web part with Vue.js and single-file components

Vue.js becomes more and more popular and it’s time to build real life sample using Vue’s single-file components. Single-files components are the building blocks for Vue application. It’s not required to use single files components for Vue application, but they give you some advantages: recommended style for Vue applications modern components-based approach good separation of concern between markup, css and code we don’t need...