congdongisocial.com congdongisocial.com

KPIs LÀ CÁI VẸO GÌ? THƯỞNG TẾT BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?

KPI là một thuật ngữ mà người người, nhà nhà đều dùng, nhưng bạn đã dùng nó đúng và đủ chưa? Thường thì công ty siêu nhỏ có xu hướng để quên việc lên kế hoạch, KPI cụ thể hoặc có lên kế hoạch thì lại quá sơ sài kiểu năm sau chắc là bán thêm hàng X hàng Y gì đó là hết, và thậm chí có lên kế hoạch chi tiết thì kế hoạch phần lớn...

microservices

Version tracking service

Deploy sets of applications, not individual versions.In Relayr we have adopted the microservices architecture. As of today, our platform consists of 30+ separate applications, which communicate via REST APIs. As the amount of services grows, we need a reliable way to know which versions of the apps work nice together.In order to solve this problem, we developed a dedicated in-house system: The Version Tracking Service (VTS). The VTS...

thedrum.co.uk thedrum.co.uk

Weight Watchers’ DJ Khaled deal proves the bubble of celeb endorsement definitely hasn’t burst

Weight Watchers, the points based food control system synonymous with the likes of Jennifer Hudson and Oprah Winfrey, has turned it up a notch in 2018 by appointing what might seem like a totally random brand ambassador choice in hip-hop megastar DJ Khaled.  As part of this deal, Khaled – who has openly struggled with his weight in the past – will broadcast his quest to slim down across Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat...