viblo.asia viblo.asia

@escaping và @nonescaping closure trong Swift

Trong quá trình code iOS với Swift, chắc chắn nhiều lần bạn đã gặp keyword @escaping hoặc @nonescaping khi làm việc với closure. Đã bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa của hai keyword này là gì chưa? Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai khái niệm này. Closure Trước hết hãy nhắc lại một chút về khái niệm closure. Định nghĩa của Apple về closure...