codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để thiết lập cơ sở dữ liệu đồ thị Titan với Cassandra và ElasticSearch trên Ubuntu 16.04

Giới thiệu Titan là một cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở có khả năng mở rộng cao. Một cơ sở dữ liệu đồ thị là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL, nơi tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng nút và cạnh. Một cơ sở dữ liệu đồ thị phù hợp cho các ứng dụng sử dụng dữ liệu được kết nối cao, trong đó mối quan hệ giữa dữ...

thomasthornton.cloud thomasthornton.cloud

NPS Server Configuration To Integrate with Azure MFA:- Part2 (Troubleshooting)

In my previous blog, I detailed the process of how a Network Policy Server (NPS) is used to integrate with an Azure VPN gateway using RADIUS to provide Multi-Factor Authentication (Azure MFA) for point-to-site connections to your Azure environment. This is a follow-up to that, some additional troubleshooting for the NPS configuration. Firewall Network Policy Server – RADIUS has 4 default ports:- RADIUS Authentication: 1812,...

jaredchu.com jaredchu.com

Quản lý Node.js process với PM2

Dạo này tôi làm mấy app Node.js và tôi rất cần một cách “tử tế” để nó tự khởi động cùng với server. Sau nhiều lần thử những cách “ngu học” như biến app Node.js thành một service hay chạy một lệnh khi khởi động thì tôi cũng tìm ra PM2. Cái này chắc các bạn làm Node.js từ trước chắc biết cả rồi, còn tôi thì giờ mới...