viblo.asia viblo.asia

Pyenv + Virtualenv: Cặp đôi hoàn hảo

Quảng cáo: bạn có thể xem bài viết gốc tại https://vuonghv.github.io/blog/pyenv-virtualenv-perfect-couple.html Pyenv là gì? Nếu đã từng phải làm việc với nhiều project Python, trong đó mỗi project lại yêu cầu các phiên bản Python khác nhau, có lẽ bạn phải đối mặt với vấn đề cài đặt và chọn lựa phiên bản Python cho project của mình. Hơn nữa, các bản...