trainghiemso.vn trainghiemso.vn

Đang miễn phí game chiến thuật theo lượt AntiSquad

Tựa game chiến thuật theo lượt AntiSquad đang được trang Indiegala tặng miễn phí phiên bản DRM-free. AntiSquad là tên của một lực lượng tác chiến quân sự phản ứng nhanh trong game cùng tên, với mô hình bán quân sự tư nhân với những thành viên chuyên nghiệp với lai lịch phức tạp, chuyên thực hiện các hợp đồng “bẩn” cho các lực lượng vũ trang....

scala.love scala.love

Effectful Episode with John de Goes

00:20 John de Goes - a functional programming, author, speaker, entrepreneur, and long-time software architect and engineer @jdegoes 00:46 ZIO: Next-Generation Effects in Scala Video 02:49 Fibers 04:44 ZIO 05:51 Scalaz stream: Rebirth 09:11 BiFunctor 11:52 First book 16:10 Teaching career 20:10 300 Spartanz 24:33 Gym and time management 26:59 How to hire a dream team? 31:28 Investing 32:10 Where not to use FP? 34:08 Scala's Future An...