viblo.asia viblo.asia

Coding practices in PHP.

Giới thiệu: Rất nhiều PHP developer hiện nay và kể cả phần lớn các framework đều chọn cách viết code theo mô hình lập trình hướng đối tượng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những coding practices, convetion cần thiết cho lập trình viên để cho code đẹp, code sạch, fix bug dễ dàng hơng. Tìm hiểu về Composer package manager. Package manager là gì ? Giả...