viblo.asia viblo.asia

Eloquent: Relationships trong Laravel (Phần 1)

1. Giới thiệu Trong 1 project, các đối tượng luôn có mối quan hệ với nhau. Các bảng trong database cũng được liên kết với nhau. Ví dụ 1 project ecommerce, 1 người có thể mua nhiều đơn hàng, mỗi đơn hàng có nhiều sản phẩm khác nhau. Ở phần này, mình sẽ giới thiệu các mối quan hệ cơ bản và cách sử dụng nó trong Laravel. One to one (1 - 1) One To Many...