github

My notes and codes (jupyter notebooks) for the "The Elements of Statistical Learning" by Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman

maitbayev/the-elements-of-statistical-learning My notes and codes (jupyter notebooks) for the "The Elements of Statistical Learning" by Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman Users starred: 146Users forked: 22Users watching: 11Updated at: 2019-11-19 23:44:21 Jupyter notebooks for the book "The Elements of Statistical Learning". This repository contains Jupyter notebooks implementing the algorithms found in...

viblo.asia viblo.asia

Service trong Android – Những khái niệm cơ bản – Phần 1

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ứng dụng Android đã được thoát, tắt hẳn đi mà nhạc vẫn chạy, việc download vẫn được thực thi chưa ? Thật lạ phải không nào vì ta không còn nhìn thấy ứng dụng đó nữa. Vậy tại sao lại có thể vậy được ? Câu trả lời rất đơn giản. Android đã cung cấp cho chúng ta một thành phần đó là Service - dịch vụ....