viblo.asia viblo.asia

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

Introduction Trong bài này mình sẽ giới thiệu về 2 anotation thường dùng trong hibernate @NotNull và @Column(nullable = false). Thoạt nhìn qua thì có vẻ 2 anotation này có chung 1 mục đích để đảm bảo rằng column trong DB sẽ không được phép null. Tuy nhiên khi đi sâu vào bài này, ta sẽ thấy được 2 anotation này có mục đích hoàn toàn khác nhau, tùy tình huống mà...