pressgazette.co.uk pressgazette.co.uk

Johnny Depp claims High Court judge 'was not particularly interested' in evidence against Amber Heard in Sun libel trial

Johnny Depp must wait to find out whether he can bring an appeal against a damning High Court ruling in The Sun’s favour that he assaulted ex-wife Amber Heard and left her in “fear for her life”. Following a three-week trial in July last year, Mr Justice Nicol dismissed the Hollywood star’s libel claim against the publisher of The Sun, finding that an April 2018 column calling Depp a “wife beater” was “substantially...

viblo.asia viblo.asia

Thu hẹp khoảng cách giữa coroutines, thread và concurrency

“Coroutines là những Thread nhẹ nhàng”, bạn đã đọc nó bao nhiêu lần rồi? Việc đó có nghĩa gì với bạn không? Chắc là không. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về cách các corout thực sự được thực thi trên Android runtime, cách chúng liên quan đến các luồng và các vấn đề đồng thời không thể tránh khỏi khi sử dụng mô hình phân luồng...