kipalog.com

Làm quen với MithrilJS - Phần 2

Tiếp tục loạt bài thú vị về framework không ai xài Các hooks trong vòng đời của vnode và component Trong bài viết trước mình đã nói sơ về vnode, là cách thức mithril xây dựng cây DOM trong trang. Bạn dùng hàm m(selector, attributes, children) để tạo ra vnode. // <h1 class="title" id="123">Hello World</h1> m('h1.title', { id: 123 }, 'Hello World') Trong khi đó, component là một JavaScript object có phương thức view(). Chẳng hạn như: const Cart = { view: ()...

An
A An
6 min read
kipalog.com

Làm quen với MithrilJS - Phần 1

Bài viết gốc được đăng ở Ê-ku, có sửa lại xíu cho phù hợp. Mithril là gì? Mithril là một JavaScript framework gọn nhẹ nhưng rất mạnh mẽ, được dùng để xây dựng các ứng dụng web một trang (Single Page Applications - SPA). Mithril được viết hoàn toàn bằng ES5, hỗ trợ xây dựng giao diện với virtual DOM, cung cấp một hệ thống routing và một số tiện ích khác như XHR, stream...Tất cả gói gọn trong một tập tin JS nhỏ hơn 8KB gzip. Giao...

An
A An
12 min read