viblo.asia viblo.asia

Testing: Behavior-Driven Development - Part 2

Viết tiếp chủ đề lần trước. Bài viết này mình sẽ viết các ví dụ về cách sử dụng BDD trong các project thực tế. Có một điều cuối cùng tôi muốn chỉ ra trước khi chúng ta chuyển sang các ví dụ trong bài viết này. Hãy nhớ rằng một trong những khía cạnh quan trọng của việc viết unit test tốt là xác định các dependency và khai báo chúng trong...