codehub.vn codehub.vn

Cách tìm nhật ký Redis trên Ubuntu

Nhật ký là điều cần thiết để khắc phục sự cố cài đặt Redis của bạn. Bạn có thể tự hỏi "Bản ghi Redis của tôi ở đâu?" hoặc "Redis lưu trữ tệp nhật ký trên Ubuntu 14.04 ở đâu?" Với mặc định apt-get cài đặt trên Ubuntu 14.04, các tệp nhật ký Redis được đặt tại /var/log/redis/redis-server.log. Để xem 10 dòng cuối cùng: sudo...

codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để chuyển đổi các loại dữ liệu trong Python 3

Giới thiệu Trong Python, loai du lieu được sử dụng để phân loại một loại dữ liệu cụ thể, xác định các giá trị mà bạn có thể gán cho loại và các thao tác bạn có thể thực hiện trên đó. Khi lập trình, có những lúc chúng ta cần phải chuyển đổi các giá trị giữa các loại để thao tác các giá trị theo một cách khác. Ví dụ, chúng ta có thể...

codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để bảo mật Apache với Hãy mã hóa trên Debian 8

Giới thiệu Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập chứng chỉ TLS / SSL từ Hãy mã hóa trên máy chủ Debian 8 đang chạy Apache làm máy chủ web. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách tự động hóa quy trình gia hạn chứng chỉ bằng cách sử dụng công việc cron. Chứng chỉ SSL được sử dụng trong các máy chủ web để mã hóa lưu lượng giữa máy chủ...

codehub.vn codehub.vn

Cách lập chỉ mục, tách và thao tác chuỗi bằng JavaScript

Giới thiệu A chuỗi là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự có thể bao gồm chữ cái, số hoặc ký hiệu. Mỗi ký tự trong một chuỗi JavaScript có thể được truy cập bằng một số chỉ mục và tất cả các chuỗi đều có các phương thức và thuộc tính có sẵn cho chúng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa các chuỗi...

codehub.vn codehub.vn

Giới thiệu về các phương pháp hay nhất về CI / CD

Giới thiệu Tích hợp, phân phối và triển khai liên tục, được gọi chung là CI / CD, là một phần không thể tách rời của phát triển hiện đại nhằm giảm lỗi trong quá trình tích hợp và triển khai trong khi tăng tốc độ dự án. CI / CD là một triết lý và tập hợp các thực hành thường được tăng cường bởi các công cụ mạnh mẽ nhấn mạnh việc...