viblo.asia viblo.asia

Tối ưu hóa ứng dụng angular

Giới thiệu. Một ứng dụng được phát triển ra nhằm giải quyết một số vấn để của con người, cung cấp cho người dùng nó những tính năng để tối ưu hóa được công việc. Nhưng để có thể cạnh tranh với thị trường phần mềm ngày nay thì hiệu năng lại đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thành công của ứng dụng đó. Chính vì thế...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về JavaScript ES6

1. Const and let const là một từ khóa mới trong ES6 để khai báo các biến. const là mạnh mẽ hơn var. Sau khi sử dụng, biến không thể được chỉ định lại. Nói cách khác, đó là một giá trị bất biến trừ khi nó được sử dụng với các đối tượng. Điều này thực sự hữu ích để sử dụng cùng với các selector. Ví dụ: khi ta muốn có một nút duy...

viblo.asia viblo.asia

Syntax JavaScript ES6

1. Const and let const là một từ khóa mới trong ES6 để khai báo các biến. const là mạnh mẽ hơn var. Sau khi sử dụng, biến không thể được chỉ định lại. Nói cách khác, đó là một giá trị bất biến trừ khi nó được sử dụng với các đối tượng. Điều này thực sự hữu ích để sử dụng cùng với các selector. Ví dụ: khi ta muốn có một nút duy...

viblo.asia viblo.asia

Active Record trong rails

Bản thân khi tiếp xúc với bất kỳ một ngôn ngữ mới nào, về cơ bản ban đầu mọi người chúng ta đều giống nhau, đều mắt chữ A, miệng chữ O... tóm lại là có một cái nhìn đầy lạ lẫm. Theo thời gian tìm hiểu và thực hành thực sự thì mỗi người sẽ bồi đắp thêm những kỹ năng và hiểu biết nhất định về ngôn ngữ đó. Từ quen mắt,...