viblo.asia viblo.asia

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

Unit Unit type trong Kotlin tương đương với void type trong Java. Hoặc bạn cũng có thể xem nó là giá trị trả về của các statement không trả về giá trị nào (ví dụ như println()) fun whatIsLove(){ println("Baby don't hurt me!") } Trong Kotlin chúng ta sẽ có 2 cách để định nghĩa 1 function hoặc 1 method: Syntax tương tự Java hoặc dưới dạng biểu thức...

viblo.asia viblo.asia

When to load data in ViewModels

When to load data in ViewModels Hơn 2 năm về trước, Android Architecture Components được giới thiệu đến thế giới Android, để cải thiện việc phát triển ứng dụng. Một thành phần cốt lõi của các component đó chính là ViewModel kết hợp với LiveData. LiveData là "observable lifecycle-aware data holder " được dùng để connect Activity với ViewModel. Về cơ bản...

viblo.asia viblo.asia

Notifications on Android — The basics

Notification trong Android giúp bạn dễ dàng thông báo đến User những thông tin quan trọng hoặc những nhắc nhở cần thiết để đảm bảo rằng User của bạn không bị miss bất kì thông tin nào. Mình sẽ đi nhanh qua những điều cơ bản nhất để bạn có thể bắt đầu cũng như implement một Push Notification trong Android. First Để bắt đầu trước tiên chúng ta...

viblo.asia viblo.asia

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

Giới thiệu chung Fragment class trong Android được dùng để xây dựng các dynamic UI. Fragment được dùng trong Activity. Lợi thế lớn nhất của Fragment đó là nó đơn giản hoá công việc tạo ra các UI cho nhiều kích cở màn hình khác nhau. Một Activity có thể chứa một hoặc nhiều Fragment. Qua đây chúng ta có thể dễ dàng hình dung được việc sử dụng...

viblo.asia viblo.asia

RxJava Subject — Publish, Replay, Behavior and Async Subject

RxJava Subject — Publish, Replay, Behavior and Async Subject Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các Subject có sẵn trong RxJava: Publish Subject Replay Subject Behavior Subject Async Subject Vậy Subject là gì? A Subject is a sort of bridge or proxy that is available in some implementations of ReactiveX that acts both as an observer and as an Observable. Because it is an observer, it can subscribe to one or more...