viblo.asia viblo.asia

Các mẹo nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết. (Part 3)

1. Form validation - Chỉ bắt lỗi đầu tiên Mặc định, Laravel Validation sẽ trả về một mảng các chứa tất cả các lỗi (nếu có). Nếu chỉ muốn validation dừng lại ngay khi gặp lỗi đầu tiên, hãy sử dụng rule bail: $request->validate([ 'title' => 'bail|required|unique:posts|max:255', 'body' => 'required', ]); 2. Hạn chế update field Nếu bạn có một field chỉ...

viblo.asia viblo.asia

Một số cách sử dụng Raw DB Query trong Laravel

Laravel có một cơ chế tuyệt vời để làm việc với cơ sở dữ liệu gọi là Eloquent, cũng như một Query Builder mạnh mẽ. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta cần sử dụng những câu Query thuần dưới dạng Raw Query. Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp một vài ví dụ thường gặp của Raw Query trong Laravel. 1. Trường hợp phổ biến nhất: selectRaw và...

viblo.asia viblo.asia

Laravel: khi nào thì dùng Dependency Injection, Services và Static Methods - Phần 2

Khi làm việc với dự án Laravel, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đặt các xử lý logic ra một nơi ngoài Controllers và Models, thường được gọi là Services. Có một vài cách để sử dụng Services: Static Methods, Object hoặc Dependency Injection. Hãy tìm hiểu xem chúng hoạt động như thế nào và sử dụng trong trường hợp nào.Khi làm việc với dự án Laravel, nhiều...

viblo.asia viblo.asia

Laravel: khi nào thì dùng Dependency Injection, Services và Static Methods - Phần 1

Khi làm việc với dự án Laravel, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đặt các xử lý logic ra một nơi ngoài Controllers và Models, thường được gọi là Services. Có một vài cách để sử dụng Services: Static Methods, Object hoặc Dependency Injection. Hãy tìm hiểu xem chúng hoạt động như thế nào và sử dụng trong trường hợp nào. Ví dụ: Report Controller Giả sử ứng...

viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn phân quyền trong Laravel

Trong bất kỳ hệ thống nào, việc phân quyền là một điều hết sức quan trọng. Việc phân quyền sẽ quy định người dùng có thể truy cập những chức năng nào, thực hiện những tác vụ nào trong hệ thống. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một hệ thống phân quyền đơn giản nhưng khá đầy đủ, sử dụng trong Laravel. 1. Bài toán Phân quyền...

viblo.asia viblo.asia

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản MySQL chạy đồng thời trên Ubuntu (Linux)

Nếu bạn làm nhiều project sử dụng các phiên bản MySQL khác nhau, có thể bạn sẽ nghĩ đến cách chuyển đổi giữa các phiên bản MySQL mỗi khi làm việc với project sử dụng phiên bản MySQL khác. Tuy nhiên, điều này khá bất tiện. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP...