coders.tokyo

Tổng thống Obama khuyến khích người dân Mỹ học lập trình

**Lời dịch** Xin chào mọi người, Tuần này tôi rất tự hào khi được tham gia với các học sinh, giáo viên, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ tạo ra một bước tiến lớn trong việc hỗ trợ chương trình khoa học máy tính tại các trường học ở Mỹ. Việc học những kỹ năng này không chỉ quan trọng đối với tương lai của bạn, nó

coders.tokyo

Lợi ích & hố đen & giải pháp trong quá trình tự học lập trình (Phần 2)

![Tư học hố đen trong quá trình tự học CodersTokyo](https://res.cloudinary.com/djeghcumw/image/upload/v1556816788/blog/4594186_Tinhte_Hoden4.jpg) Trong quá trình đăng CodersTokyo-Confession, những tâm sự gặp phải trong quá trình tự học của các bạn như:“Đã rẩt cố gắng để học JS, học xong rồi mình quay sang học CSS. Nhưng không hiểu sao khi học xong CSS quay lại JS thì mình

coders.tokyo

Lợi ích & hố đen & giải pháp trong quá trình tự học lập trình (Phần 1)

![](https://res.cloudinary.com/djeghcumw/image/upload/v1556816137/blog/11112.jpg) Trong thời gian đăng conffession trên Coders.Tokyo có rất nhiều những câu hỏi dạng như: “Tự học có hiệu quả không, chia sẻ cách học của các bạn được không?” hay “Tự học thì khi đi xin việc liệu có đủ kiến thức không?”, … Tự học quan trọng như thế nào?Là lập trình viên, kỹ năng tự