viblo.asia viblo.asia

Callback function và mutex lock khác gì với channel ?

Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh mấy bạn code NodeJS và các ngôn ngữ khác khi chuyển qua Golang mới được biết tới món đặt sản tên Channel. Thứ được tác giả ngôn ngữ thiết kế từ trong core, là first class language, không cần phải import thêm package để sử dụng. Channel sinh ra để các tiến trình bất đồng bộ (trong Go hay gọi là Goroutines) có...

viblo.asia viblo.asia

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

Có rất nhiều câu hỏi inbox mình về cách triển khai microservice sau khi mình share slide, do slide này mình làm để thuyết trình là chính nên đúng là hơi khó hiểu. Mình trả lời không xuể nhưng chung quy đây là cách mình hay tư vấn (cho các đơn vị đang có hệ thống monolithic lớn): 1. Tách services: Tách tầng application code thành các module/service ko phụ thuộc...