viblo.asia viblo.asia

Cùng ôn lại về ngữ cảnh this trong javascript

This trong javascript biểu thị ngữ cảnh (context) của function, mỗi khi ta gọi từ khoá this trong một function, ta đang tham chiếu tới đối tượng "ngữ cảnh" của function đó. This trong javascript không hề giống hoàn toàn các ngôn ngữ khác, đồng thời có sự thay đổi khi chúng ta thiết lập strict mode. Trong đa số trường hợp, giá trị của this ...

viblo.asia viblo.asia

Deploy React App Với Nginx

Trong bài viết này mình xin chia sẻ phương pháp để deploy dự án Reactjs trên server Ubuntu Ubuntu Server Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, chúng ta cần một Linux server, mình sẽ sử dụng OS phổ biến là Ubuntu 18.04, yêu cầu về cấu hình như sau: Bộ nhớ 25GB trở lên Ram 2GB trở lên CPU: 1core hoặc nhiều hơn Login vào server $ ssh [email protected]_IP Tiếp đến ta sẽ...

viblo.asia viblo.asia

Một số phương thức xử lý String trong Javscript có thể bạn ít gặp

Trong bài viết này mình đưa ra một số phương thức xử lý string trong JS mà có thể chúng ta ít gặp. String.fromCharCode() Với phương thức fromCharCode, ta có thể khởi tạo một string bằng cách truyền vào một danh sách các mã code tương ứng với ký tự hệ Hexa (utf-16) trong bảng mã Unicode, ví dụ: String.fromCharCode(65, 66, 67); // returns...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng React Hook chia sẻ logic giữa các React component.

Mở đầu Component, State, Props, Component Lifecycle,... là những thuộc tính quan trọng nhất của React, mình tin chắc là bạn không thể tạo ra ứng dụng tốt với React nếu không nằm lòng và vận dụng linh hoạt chúng. Để sử dụng đầy đủ các tính năng trên, component mà chúng ta xây dựng phải là một class component, với cú pháp quen thuộc sau: import React...

viblo.asia viblo.asia

Sử Dụng Destructuring Assignment Trong Javascript

Giới thiệu Trong bài viết này, mình xin chia sẻ về Destructuring Assignment - một cú pháp Es6 cực kỳ hữu dụng của Javascript mà mình gần như dùng nó hàng ngày, mỗi khi làm việc với JS. Theo định nghĩa chính thức trên MDN, "Destructuring Assignment là một biểu thức Javascript cho phép lấy giá trị (value) từ bên trong mảng (array) hay thuộc tính (properties)...

viblo.asia viblo.asia

Phân biệt function declaration và function expression

Trong bài viết này mình xin chia sẻ về function declaration và function expression trong javascript, chúng ta có thể hiểu đó là 2 cách khác nhau để tạo nên một function. Điểm khác biệt: tên của function khi bạn tạo ra một function có tên, đó gọi là function declaration Function Declaration: function handleClick() { console.log("clicked") } Function Expression: ...

viblo.asia viblo.asia

Tìm Hiểu về Render Props trong React

1. Giới thiệu về render props Render props không phải là một API của React, mà là một kĩ thuật xử lý việc chia sẻ logic giữa các React Component bằng cách sử dụng prop có value như một function. Hiểu đơn giản thì render props là một phương pháp có mục đích tương tự với phương pháp sử dụng Higher Order Component, giúp chúng ta sử dụng lại logic trên...

viblo.asia viblo.asia

Giới thiệu về React Hooks trong React 16.7-alpha

Mở đầu 2018 là năm mà React thật sự chuyển mình quá mạnh mẽ, chúng ta chào đón React Fiber - kiến trúc mới trên phiên bản React 16, cùng một loạt những thay đổi về lifecycle và nhiều API mới liên tục xuất hiện trong những phiên bản nhỏ gần đây như Context API, Fragment, React Lazy, ForwarRefs,... Khi mà chưa kịp làm quen với mớ API mới ở trên thì tại...

viblo.asia viblo.asia

Một vài Tips với Reactjs Dev

1. Bạn có yêu thích React ? Chắc hẳn bạn biết React không phải là hệ sinh thái duy nhất, cũng không dám chắc chắn là tốt nhất cho việc phát triển ứng dụng Web. Nhưng tôi tin chắc React thực sự tốt, ổn định và mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Nếu bạn đã từng sử dụng,hoặc trải qua vài Project với React, tôi sẽ đưa ra vấn đề về việc bạn...

viblo.asia viblo.asia

Tại sao chúng ta nên sử dụng Angular

Mở đầu Nếu đã từng xây dựng một vài ứng dụng Web, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Angular, một Frameworks Javascript giúp chúng ta xây dựng ứng dụng Web đầy đủ tính năng từ phía Client. Angularlần đầu được phát hành bởi gã khổng lồ Google vào năm 2010 với phiên bản AngularJS, sau đó đã có chỗ đứng khá vững chắc trong một thời...