viblo.asia viblo.asia

Active Record Associations

Bài viết sau đây nhằm hướng đến đối tượng là các bạn mới tiếp xúc với Rails, như các bạn đã biết thì rails là một framwork được tổ chức theo mô hình MVC, và Active Record được hiểu là phần model (M) trong đó có nhiều phần quan trọng như: Migrations, Validations, Callbacks, Acssociations, Query interface... Sau đây mình xin giới thiệu cụ thể về...