viblo.asia viblo.asia

Sự khác nhau giữa Interface với Abstract và cách sử dụng chúng trong Java.

Tổng quan Trong java, chúng ta có class abstract và một Interface, ai cũng biết một class có thể impements nhiều Interface và chỉ kế thừa được một class abstract. Nhưng bạn thực sự đã biết khi nào thì ta dùng Interface, khi nào dùng Abstract. Chưa kể bắt đầu từ Java 8 có sự thay đổi về Interface càng làm khó phân biệt giữa hai loại này. Trong bài viết này...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng Golang tương tác với Docker.

Mở đầu. Tiếp nối phần phần sử dụng Go để dựng Docker Container ở Điều khiển Docker từ Go, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách thao tác khác tới Docker Engine. Pull image Về logic thì cũng khá đơn giản, chúng ta tạo 1 docker client bằng hàm NewEnvClient(), và gọi tới func ImagePull hàm này sẽ pull image về từ Docker Hub. Hàm ImagePull nhận params là giá trị...

viblo.asia viblo.asia

Những thay đổi có thể xuất hiện ở phiên bản PHP 7.4 sắp tới.

Khi bản cập nhật mới nhất của PHP 7.3 vừa được ra mắt hôm 10/01 còn hết hot thì nhiều blog công nghệ đã đưa ra nhiều đồn đoán về thế hệ tiếp theo của PHP 7, sẽ được cập nhật vào tháng 11/2019. Sau đây, chúng ta cùng điểm qua một vài thay đỏi được đề xuất trong phiên bản sắp tới nhé. Có gì mới ở PHP 7.3 Alpha 1? Những thay đổi có...