viblo.asia viblo.asia

Sử dụng javascript trong Selenium Webdriver

Selenium là một công cụ kiểm tra tự động hóa mã nguồn mở. Nó được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng web. Selenium hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: Java, Python, PHP, C #, Ruby. Để kiểm thử với JavaScript thì chúng ta phải sử dụng JavaScriptExecutor. Nó cung cấp 2 phương thức "executescript" và "executeAsyncScript" để chạy JavaScript ở trong...

viblo.asia viblo.asia

Cách lấy tiêu đề của trang web trong Selenium Webdriver

Khi mở bất kỳ một trang website nào thì chúng ta đều để ý tiêu đề của trang, cụ thể là như thế nào, xem nó đã đúng nội dung hay chưa. Chính vì vậy việc xác minh tiêu đề của trang website là rất quan trọng. Vậy làm thế nào để thực hiện việc kiểm thử tự động tiêu đề trang website. Trong bài viết này mình sẽ đi giới thiệu với các bạn...