viblo.asia viblo.asia

Parse HTML on IOS

Cuối tháng rồi mà chưa có đề tài báo cáo, tiện đang làm dự án nho nhỏ về parse html nên dịch từ cái demo trên mạng cho ae nào cần dùng. Ở đây vấn đề parse html không phải là vấn đề khó nhưng ít ai động đến, nhưng đây cũng là 1 ý tưởng 1 app của mình đã lên store. Bạn biết đấy không cần làm gì cao siêu mà chỉ cần có những ý tưởng...

viblo.asia viblo.asia

Share Facebook tutorial

Hi cả nhà, đến hẹn lại lên viblo lại sắp có thêm 1 bài viết hướng dẫn của thanh niên cùi bắp. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo tài khoản cũng như share facebook cho ứng dụng ios. Phần share facebook sẽ gồm 2 phần: share facebook sử dụng social network và share sử dụng grapth api. I. Đăng kí acc develop và đăng kí app. Đầu tiên chúng ta cần đăng...

viblo.asia viblo.asia

Widget - To day extendsion tutorial

Đến hẹn lại lên, cuối tháng roài làm cái rì pọt cho đỡ bị trừ lương và làm cái tutorial nho nhỏ cho newbie chém gió. Làm dự án thấy có cái today extendsion cũng khá hay lên vác qua đây ae tham khảo nhé.Today extendsion này rất tiện lợi giúp chúng ta có thể quảng cáo cho app hay làm các tiện ích nho nhỏ như thời tiết, lấy khoảng trống ổ cứng hay...