viblo.asia viblo.asia

Những nhầm lẫn có thể gặp về kiểu dữ liệu khi làm việc với javascript

1. Kiểu dữ liệu của NaN NaN hay not a number. Nghe thì có vẻ đây không phải là 1 số thì dĩ nhiễn kiểu dữ liệu của nó sẽ không là number ? Tuy nhiên khi mở trình duyệt và thực hiện console.log(type of NaN) thì lại nhận được output là number. Thực tế thì NaN là 1 giá trị đặc biệt trong kiểu Number cùng với (Infinity, -Infinity) nữa. NaN sẽ được trả...

viblo.asia viblo.asia

Xử lý dữ liệu trong clipboard trước khi paste

Clipboard là gì Clipboard là một vùng dữ liệu của máy tính có chức năng lưu giữ, ghi nhớ tạm thời các thông tin, hình ảnh đã được sao chép hoặc cắt ra từ một tài liệu nào đó mà chưa muốn thực hiện lệnh paste ngay. Chức năng ghi nhớ tạm thời này sẽ kết thúc ngay sau khi bạn thực hiện dán dữ liệu tại một nơi nào đó. Đây được coi như...

viblo.asia viblo.asia

Những câu hỏi kĩ thuật đau đầu khi phỏng vấn

Phỏng vấn là một công việc tương đối khó khăn. Một người phỏng vấn giỏi cần hội tụ nhiều yếu tố khác nhau để trong quá trình phỏng vấn có thể tìm ra được ứng viên phù hợp. Trong kĩ thuật người phỏng vấn thường đặt khả năng tiếp cận và giải quyết bài toàn ở vị trí tương đối cao đối với các nhân viên tương lai của công ty....

viblo.asia viblo.asia

Tính mod của tổng và tích với số nguyên lớn

Trong lập trình khi tính toán số học thường xảy ra hiện tượng tràn số. Đó là hiện tượng xảy ra khi một phép tính số học cố gắng tạo ra một giá trị số nằm ngoài phạm vi có thể được biểu diễn với một số bit nhất định – có thể lớn hơn giá trị lớn nhất hay nhỏ hơn giá trị nhỏ hơn được thể hiện. Khi lập trình để tránh...