codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để sao lưu cơ sở dữ liệu OrientDB của bạn trên Ubuntu 14.04

Giới thiệu OrientDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL đa mô hình với sự hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu đồ thị và tài liệu. Nó là một ứng dụng Java và có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào; nó cũng hoàn toàn ACID-khiếu nại với sự hỗ trợ cho nhân rộng đa chủ. Một cơ sở dữ liệu OrientDB có thể được sao lưu bằng cách sử dụng một kịch...

codehub.vn codehub.vn

Cách sử dụng GPG để mã hóa và ký tin nhắn

Giới thiệu GPG, hoặc GNU Privacy Guard, là một công cụ mã hóa khóa công khai. Điều này cho phép truyền thông tin an toàn giữa các bên và có thể được sử dụng để xác minh rằng nguồn gốc của tin nhắn là chính hãng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận cách GPG hoạt động và cách thực hiện nó. Chúng tôi sẽ sử dụng một máy chủ Ubuntu 16.04...