codehub.vn codehub.vn

Làm thế nào để kiểm tra vai trò ansible với phân tử

_Tác giả đã chọn Mozilla Foundation để nhận khoản đóng góp như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ Giới thiệu Thử nghiệm đơn vị trong Ansible là chìa khóa để đảm bảo vai trò hoạt động như dự định. Phân tử làm cho quá trình này dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn chỉ định các kịch bản kiểm tra vai trò đối với các môi trường...