viblo.asia viblo.asia

Từ Java đến Kotlin: khi cú pháp không còn là nỗi lo!

So sánh Java với Kotlin Kotlin - Một ngôn ngữ ra đời với việc thừa kế những sự tốt đẹp của Java và giải quyết những vấn đề mà Java gặp phải. Điều đầu tiên cũng như là nội dung chính mà trong bài viết này tôi muốn đề cập đến đó là syntax. Kotlin syntax ở một góc nhìn nào đó rất giống Java, nhưng cũng rất khác. Số dòng code của Kotlin...