viblo.asia viblo.asia

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

Cách sử dụng Moshi Polymorphic Adapter(+ Retrofit) để chuyển đổi các lớp sealed của Kotlin sang / từ Json Tôi đã làm việc trên một số ứng dụng nội bộ cho nhóm của chúng tôi. Trong khi tôi đang cố gắng serialize và deserialize các lớp sealed, mọi thứ trở nên hơi lộn xộn. Hóa ra bản phát hành Moshi gần đây có một cách dễ dàng như vậy quanh nó! Vì nó...