viblo.asia

Nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu Với những developer thì chắc hẳn đã quen thuộc với khái niệm OOP với 4 tính chất: Abstraction (Tính trừu tượng) Encapsulation (Tính đóng gói) Inheritance (Tính kế thừa) Polymophirsm (Tính đa hình) Vậy còn SOLID là gì? Hiểu đơn giản thì SOLID là 5 nguyên tắc thiết kế trong OOP giúp code chúng ta dễ đọc, dễ test và vô cùng quan trọng là dễ maintenance hơn. Những nguyên lý này được anh em developer đúc kết qua hàng chục năm fix bug...

viblo.asia

Map và Set trong Javascript

Map Khái niệm Map trong javascript là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu dữ liệu theo kiểu key - value. Wait a minute, nghe có gì đó sai sai , thế chả lẽ nó là object à. Đương nhiên là không rồi, nếu key sử dụng kiểu dữ liệu là string hoặc number thì Map lại đa dạng hơn rất nhiều. Key, value của Map có thể là bất kì kiểu dữ liệu nào, kể cả đó là 1 function Cách sử dụng Bạn hãy thủ copy đoạn code này vào và mở trình duyệt lên xem...

viblo.asia

Quan hệ đa hình (Polymorphic Relationships) trong Laravel 5.8

Những lập trình viên chắc hẳn không xa lạ gì với việc tạo liên kết giữa các bảng trong database - hay người ta gọi là tạo các quan hệ giữa các bảng (relationships). Những kiểu quan hệ cơ bản như 1 - 1, 1 - nhiều, nhiều - nhiều đã khá là quen thuộc với chúng ta. Vậy nên hôm nay mình sẽ nói tới một kiểu mà có thể các bạn sinh viên sẽ thấy hơi lạ lẫm chút, đó là quan hệ đa hình (polymorphic relationships) trong laravel. Giới thiệu Trong...