kipalog.com kipalog.com

Git - Cách xóa nhanh tất cả các branch cũ đã merge vào branch master

Nếu bạn có rất nhiều branch trên repo, mỗi branch phát triển 1 chức năng của dự án. Trong số chúng có nhiều branch đã hoàn thành, và đã được merge vào branch chính (master) chẳng hạn, mình gọi các branch này là branch cũ. Vậy branch cũ không còn phải code nữa, chúng ta chỉ cần tìm đến và xóa đi cho repo sạch đẹp là được. Nhưng mình thì hơi lười,...

kipalog.com kipalog.com

JavaPoly.js: chạy Java ngay trên trình duyệt Web

JavaPoly.js: Java(script) in the Browser Polyfills native, hỗ trợ JVM, bạn có thể import file Jar, biên dịch và chạy trực tiếp mã Java ngay trên trình duyệt Web với JavaPoly, thư viện được viết bằng Javascript. Homepage: https://www.javapoly.com <!-- Include the Polyfill --> <script src="https://www.javapoly.com/javapoly.js"></script> <!-- Include your favorite Java...