express magazine

Hướng dẫn tăng tốc độ xây dựng Gatsby trong xử lý hình ảnh của Drupal

Gatsby Image, along with gatsby-transformer-sharp and gatsby-plugin-sharp, is a common way to handle images in a Gatsby project.  It gives us the power to process source images at build time to create a 'srcSet' for  '<img>' or '<picture>' tags, or create versions in grayscale, duotone, cropped, rotated, etc. >> Drupal 9: Những cách để 1 cloud trở thành buzzword trong kinh doanh >> Chia sẻ hook Entity Access trong...

express magazine

Công ty Internet Trung Quốc ByteDance xoa dịu cơn giận của Trump

ByteDance đang đưa ra đề xuất được tính toán kỹ lưỡng để chiều lòng Trump và duy trì hoạt động của TikTok ở Mỹ mà không phải chuyển giao thuật toán. >> TikTok - Đế chế đang phải đối măt với lệnh cấm từ Trump Sau hơn 6 tuần đàm phán, hai sắc lệnh hành pháp từ Nhà Trắng, các quy định mới của Trung Quốc và hàng loạt công ty tham gia, một...