express magazine

Phụ nữ có kinh tế tốt thần thái tốt sẽ hấp dẫn nhiều đàn ông kém tuổi hơn

Thực tế cho thấy, phụ nữ 'có kinh tế' tốt, thần thái tốt sẽ hấp dẫn nhiều đàn ông kém tuổi hơn. Thời đại bây giờ đã khác. Thần thái làm nên sức hấp dẫn của con người. Bạn có thể đọc thực tế hàng ngày những phụ nữ ngoài 35 tuổi, 45 tuổi vẫn hút những người đàn ông đẳng cấp, như các ngôi sao. Đó là một minh chứng cho thấy...