viblo.asia viblo.asia

Trực quan hóa dữ liệu thống kê trong rails với gem Chartkick và custom chart

1. Chartkick là gì? Chartkick là một bộ thư viện giúp chúng ta trực quan hóa các dữ liệu thống kê một cách dễ dàng. Nó có các framework hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: Ruby on rails Python Javascript ... Đồng thời có thể sử dụng các thư viện adapter khác nhau như: Chart.js, highcharts hoặc googlechart. 2. Hướng dẫn cài đặt 2.1. Thêm gem...