topdev.vn topdev.vn

Bạn đang xài GIT sai cách rồi!

Bạn đã làm sai điều gì Có lẽ bạn nghĩ rằng tôi khá kiêu ngạo nhưng tôi cho rằng hầu như mọi người đều đang dùng Github sai cách.  Sao mà ta có thể biết được mình đang dùng Github sai? Hãy thử trả lời những câu hỏi sau: Bạn có một online repository cho mọi project Repository/repositories của bạn có một branch mà mọi người phát triền từ đó và...