viblo.asia viblo.asia

Căn giữa các phần tử HTML theo chiều dọc (phần 2)

Bài viết được dịch từ bài Vertical centering of elements in HTML xuất bản ngày 18/01/2015 trên trang Web++. Phần 1: https://viblo.asia/p/can-giua-cac-phan-tu-html-theo-chieu-doc-phan-1-gGJ59jyJKX2 Các trường hợp căn giữa thông thường nhất Dưới đây tôi sẽ trình bày cách sử dụng cả 2 phương pháp sử dụng table và flexible box. Để đơn giản, tôi sẽ bỏ qua các tiếp...

viblo.asia viblo.asia

Module Javascript: Hướng dẫn cho người mới

Bài viết được dịch từ Javascript Modules: A Beginner's Guide của tác giả Preethi Kasireddy. Nếu bạn là người mới học Javascript, những từ như "module bundlers với module loaders", "Webpack với Browserify" và "AMD với CommonJS" có thể nhanh chóng trở nên choáng ngợp. Hệ thống module của Javascript có thể hơi đáng sợ, nhưng hiểu được nó...

viblo.asia viblo.asia

Một số mẹo khi sử dụng I18n trong rails

Cách đây 2, 3 tuần, mình có thu lượm được một số mẹo khi sử dụng I18n trong Rails nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người để có thể tiết kiệm thời gian hơn khi làm việc 1. Sử dụng message báo lỗi chung cho nhiều trường, nhiều model Giả sử trong ứng dụng của bạn có nhiều trường thuộc cùng một model, hoặc nhiều trường thuộc nhiều...