viblo.asia

DiffUtil for update Recycle View

Giới thiệu Việc sử dụng RecyclerView khi lập trình ứng dụng Android là việc rất thường xuyên của các lập trình viên. Việc đó cũng kéo theo nhu cầu cập nhật lại dữ liệu khi người dùng thao tác trên đó. Thông thường là lấy dữ liệu từ trên server và cập nhật dữ liệu mới nhận được vào danh sách đang sử dụng. Trong quá trình này, nếu gặp phải sự chậm trễ sẽ gây ra ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng, vì vậy sẽ...

viblo.asia

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

Hầu hết các nhà phát triển android đều biết một sự thật buồn - Dalvik virtual machine của Android đã được sử dụng bởi các ứng dụng và một vài service của hệ thống có một giới hạn lớn - single .dex file (bytecode được chạy bởi Dalvik VM) có một giới hạn 64k (chính xác 65536 methods). Con số 64k sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như họ chưa phải đối mặt với giới hạn này. Nhưng trong trường hợp ứng dụng của bạn đang viết hay...