viblo.asia viblo.asia

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

Introduction Xin chào các bạn, trong phần 2 của series Machine Learning cho người mới bắt đầu, mình đã giới thiệu tới các bạn 2 giải thuật Machine Learning cơ bản: Linear Regression cho bài toán hồi quy tuyến tính (regression problem) và Logistic Regression cho bài toán phân loại (classification problem). Trong bài viết số 3 này, mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các...