viblo.asia

Tìm hiểu sự kiện trong javascript

Mở đầu Khi làm việc với javascript thì chắc hẳn bạn phải làm quen với sự kiện (event). Vậy sự kiện là gì? Và tác dụng của sự kiện là như thế nào? Để hiểu khái niệm này ta cần phải suy ra từ thực tế một chút. Giả sử mai có một sự kiện là Sinh nhật bạn bè chẳng hạn. Thì chúng ta phải thực hiện hành động đến nhà bạn để dự sinh nhật, mua quà để tặng các kiểu (nếu bạn nào không mua quà cũng không sao. :p) Như vậy...