hoclaptrinh.vn

.find() trong jQuery

Định nghĩa và sử dụng .find() trong jQuery .find(): Giúp tìm thành phần trong thành phần cha. Cấu trúc .find() trong jQuery Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0 .find(bộ chọn) $('li').find('.test'); Đã được thêm vào từ phiên bản 1.6 .find(jquery object) $('li').find($('div.test')); .find(bộ chọn) Html viết: <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Tiêu đề</title> <script...

hoclaptrinh.vn

Trang trí Link trong CSS

Ngoài những cách thông thường để tạo và trang trí đường link mà bạn đã biết trong HTML, thì trong CSS, bạn sẽ có các thuộc tính đa dạng với nhiều giá trị để giúp được link trong Webpage của bạn trở nên đẹp và chuyên nghiệp hơn. Tạo link style trong CSS Để tạo Link Style, chẳng hạn như tạo màu, font, … cho các đường link trong CSS, bạn có thể sử dụng nhiều thuộc tính CSS đa dạng, ví dụ như color, font-family, background, … Ví...

hoclaptrinh.vn

Third Normal Form (3NF)

Một bảng là theo Third Normal Form (3NF) khi nó thỏa mãn các điều kiện sau: Nó là một bảng theo Second Normal Form (2NF). Tất cả các trường mà không phải là primary là phụ thuộc vào primary key. Sự phụ thuộc của các trường không phải là primary là sự phụ thuộc giữa dữ liệu. Ví dụ, trong bảng dưới đây, tên Phường, Quận, và Thành phố là được kết nối (mà không thể phá vỡ) tới một zip code. CREATE TABLE KHACHHANG( KH_ID INT ...

hoclaptrinh.vn

Collection Interface trong Java

Collection Interface trong Java là nền tảng mà trên đó Collection Framework được xây dựng. Nó khai báo các phương thức core mà tất cả Collection sẽ có. Những phương thức này được tổng hợp trong bảng dưới đây. Bởi vì tất cả tập hợp triển khai Collection, tương tự như các phương thức của nó là cần thiết cho Framework đó. Một số phương thức này có thể ném một UnsupportedOperationException. STT Phương thức và Miêu tả 1 boolean...

hoclaptrinh.vn

.nextUntil() trong jQuery

Định nghĩa và sử dụng .nextUntil() trong jQuery tag.nextUntil('bộ chọn'): xác định tất cả các thành phần cùng cấp ngay kế tiếp thành phần được chọn (tag) và kết thúc việc này ngay tại thành phần (bộ chọn) có trong .nextAll(). Cấu trúc .nextUntil() trong jQuery Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4 .nextUntil('Bộ chọn') $('p').nextUntil('.test'); Đã được thêm vào từ phiên bản 1.6 .nextUntil('Thành phần') $('p').nextUntil('div'); .nextUntil('Bộ...

hoclaptrinh.vn

Model trong Laravel

Một phần khá là quan trọng trong mô hình MVC đó chính là Model. Vậy trong cách dùng Model trong Laravel như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé Tạo Model trong Laravel. Tạo Model trong Laravel theo cách thủ công. -Để tạo một model có hiệu lực thì bắt buộc các bạn phải: Đặt nó ở trong thư mục App/ Tên class bên trong file phải cùng với tên file. VD: file news.php thì phải có class là news. Class vừa tạo phải kế thừa Model gốc của Laravel....

hoclaptrinh.vn

Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong Servlet

Trước khi vào bài, chúng tôi giải thích 3 khái niệm quan trọng: Internationalization (i18n): Nghĩa là kích hoạt một trang có khả năng cung cấp nhiều phiên bản với các ngôn ngữ khác nhau. Localization (l10n): Nghĩa là thêm Resources tới một Website để thích nghi với một khu vực địa lý hoặc miền văn hóa cụ thể. locale: Đây là một khu vực địa lý hoặc văn hóa cụ thể. Nó thường là một ký hiệu ngôn ngữ được theo sau bởi một ký hiệu...

hoclaptrinh.vn

Number toExponential() trong JavaScript

Định nghĩa Number toExponential() Number toExponential() trong JavaScript trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng Number trong dạng số mũ. Cú pháp Number toExponential() trong JavaScript Cú pháp của nó như sau: number.toExponential( [fractionDigits] ) Chi tiết về tham số fractionDigits − Một integer xác định số chữ số sau dấu chấm thập phân. Mặc định là số chữ số cần thiết để xác định số đó. Trả về giá trị Một chuỗi biểu diễn một đối...

hoclaptrinh.vn

Date setYear() trong JavaScript

Định nghĩa Date setYear() trong JavaScript Phương thức date setYear() trong Javascript Thiết lập năm cho ngày đã cho theo Local time. Bạn dùng setFullYear để thay thế. Cú pháp Date setYear() trong JavaScript Cú pháp của nó như sau: Date.setYear(yearValue) Ghi chú − Các tham số trong dấu ngoặc đơn luôn là tùy ý. Chi tiết về tham số yearValue − Một giá trị integer. Ví dụ minh họa Date setYear() trong JavaScript <html> <head> <title>JavaScript...

hoclaptrinh.vn

Java là gì?

Java là gì? Java là một Ngôn ngữ lập trình và là một Platform. Ngôn ngữ lập trình: Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng, bậc cao và mạnh mẽ. Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mền nào mà trong đó một chương trình chạy, thì được biết đến như là một Platform. Với môi trường runtime riêng cho mình là JRE và API, Java được gọi là Platform. Ví dụ về Java Bạn theo dõi ví dụ đơn...

hoclaptrinh.vn

String indexOf() trong JavaScript

Định nghĩa String indexOf() trong JavaScript Phương thức String indexOf() trong JavaScript này trả về chỉ mục trong đối tượng String đang gọi của sự xảy ra đầu tiên của giá trị đã cho, bắt đầu tìm kiếm tại fromIndex hoặc -1 nếu giá trị không được tìm thấy. Cú pháp String indexOf() trong JavaScript Sử dụng cú pháp sau để dùng phương thức indexOf(). string.indexOf(searchValue[, fromIndex]) Chi tiết về tham số searchValue − Một chuỗi biểu diễn...

hoclaptrinh.vn

Tài liệu HTML tham khảo

Dưới đây là các tài liệu hữu ích về HTML. Bạn nên tham khảo chúng để nâng cao kiến thức của mình và hiểu các vấn đề trong loạt bài hướng dẫn này. Các Website về Công nghệ HTML Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này. HTML 4.01 Specification - Trang web chính thức về định cấu hình HTML 4.01. HTML5 - Các thuật ngữ và APIs được liên kết với HTML và XHTML Domain Names - Chi tiết về các giao thức...

hoclaptrinh.vn

Giải thuật qui hoạch động (Dynamic Programming)

Giải thuật Qui hoạch động (Dynamic Programming) là gì ? Giải thuật Qui hoạch động (Dynamic Programming) giống như giải thuật chia để trị (Divide and Conquer) trong việc chia nhỏ bài toán thành các bài toán con nhỏ hơn và sau đó thành các bài toán con nhỏ hơn nữa có thể. Nhưng không giống chia để trị, các bài toán con này không được giải một cách độc lập. Thay vào đó, kết quả của các bài toán con này được lưu lại và được sử dụng...

hoclaptrinh.vn

jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery

Định nghĩa phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery Phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery sẽ Setup các thiết lập global cho AJAX Request. Cú pháp jQuery.ajaxSetup(options) Sau đây là cú pháp cho jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery: $.ajax( options ) Tham số Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery: options − Một tập hợp các cặp key/value mà định cấu hình Ajax request. Tất...

hoclaptrinh.vn

Lệnh continue trong Java

Lệnh continue trong Java Từ khóa continue có thể được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc điều khiển vòng lặp nào. Nó làm cho vòng lặp ngay lập tức tiếp tục tiến trình lặp tiếp theo của vòng lặp. Trong một vòng lặp for, từ khóa continue làm luồng điểu khiển ngay lập tức nhảy tới lệnh update. Trong vòng lặp while hoặc do…while, luồng điều khiển ngay lập tức nhảy tới Boolean-expression. Cú pháp của lệnh continue trong Java như...

hoclaptrinh.vn

200 Câu hỏi phỏng vấn Java (Phần 3)

Phỏng vấn vẫn là vấn đề rất nhiều bạn ra mới ra trường khá sợ và thiếu tự tin, một phần chủ yếu do thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng, một phần là bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc đọc qua những câu phỏng vấn là một cách khá hay, giúp bạn trau dồi lại kiến thức của mình cũng như làm quen dần với các câu hỏi bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn. Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về 10 câu hỏi phỏng vấn Java...

hoclaptrinh.vn

Fetch API là gì?

Việc gửi và nhận requesst bằng js sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với một API. Fetch API là là 1 API đơn giản như thế . Định nghĩa Fetch API là gì? Fetch API là một API đơn giản cho việc gửi và nhận requesst bằng js. Fetch giúp cho việc thực hiện các yêu cầu web và xử lý phản hồi dễ dàng hơn so với XMLHttpRequest cũ. Bạn có thể kiểm tra trình duyệt đang sử dụng của mình có hỗ trợ "fetch" không. Ví dụ: if (!('fetch' in window)) { ...

hoclaptrinh.vn

In trang trong JavaScript

Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window. In trang trong JavaScript sử dụng Print Hàm window.print() trong JavaScript in trang hiện tại khi được thực thi. Bạn có thể gọi hàm này trực tiếp bởi sử dụng sự kiện onclick như trong ví dụ sau: Ví dụ Bạn thử ví dụ sau: <html> <head> ...